Ambassadeurs van KnapVilla

In elke intelligentieruimte zijn een of meerdere ambassadeurs benoemd.
Zij vertegenwoordigen KnapVilla in Nederland en in het buitenland. KnapVilla wil graag een 'doorgeefcentrum' zijn en mede door deze ambassadeurs wordt dat mogelijk gemaakt. Met trots stellen wij voor:


Marco Bastmeijer Marco Bastmeijer is ambassadeur van Knapvilla, omdat Marco de hele wereld bij de kinderen binnenbrengt door zijn zelf ontworpen meervoudige intelligentie-methodes Geschiedenis Anders, Aardrijkskunde Anders, Topo Anders. Deze methodes vindt u in de KnapVilla.

Lees de persoonlijke visie van Marco »


Kees VreugdenhilKees Vreugdenhil is een ambassadeur van de beeld/creatief-denkknap ruimte omdat hij de vertaling kan maken van de complexheid van het unieke mensenbrein naar de dagelijkse schoolpraktijk. In deze intelligentieruimte vindt u dan ook veel rondom creatief denken, anders denken, interessante leeromgeving en kunt u zelf creatief aan de slag...

Kees geeft lezingen en workshops over breinbewust onderwijs (www.breinbewust-onderwijs.nl). Hij werkt in Duitsland aan de participatie van scholen in community education. Hij schrijft boeken voor de lerarenopleiding. Bekijk de flyer van zijn laatste boek Breinkennis (.pdf). Over de rivier en de zee schrijft Kees gedichten.


Edith HenskensEdith Henskens is ambassadeur beeld/ creatiefknap. Edith is creative director van de Nederlandse Edward de Bono Foundation. Zij geeft o.a. workshops aan kinderen om de denkvaardigheid te vergroten en een groei-mindset te ontwikkelen. De kunstwerken zijn te bewonderen bij de expositie KinderTrots.

Lees meer over Edith »


Peter te RielePeter te Riele is ambassadeur van de zelfknap ruimte omdat Peter bij elk kind talenten ziet en een unieke set aan intelligenties. Elk kind is anders. Peter weet binnen organisaties zowel kinderen als docenten ruimte te geven voor gevoelens, meningen, voorkeuren, verlangens, enzovoort.

Lees de persoonlijke visie van Peter »


Gijs van VarkGijs van Vark is ambassadeur zelfknap. Gijs is directeur van Protestantse Basisschool De Rank, waar elk talent mag groeien. Om niet alleen op je professionele kijk en gevoel af te gaan, gebruikt Gijs nu 2 jaar de Midas-vragenlijst (Multiple Intelligences Developmental Assessment Scales). Een vragenlijst die is ontwikkeld door Branton Shearer, een naaste collega van Howard Gardner. De vragenlijst brengt de sterke en minder sterk ontwikkelde intelligenties in beeld d.m.v. een persoonlijk profiel.

Gijs is inmiddels gecertificeerd om de vragenlijst af te nemen. Zo kan hij samen met zijn leerkrachtenteam het onderwijsaanbod nog beter op leerlingen afstemmen (matchen-stretchen-vieren).

Maak kennis met Gijs »


Edith SteijnsEdith Steijns is ambassadeur zelfknap. Als oprichtster van Treen je Breen geeft Edith lezingen, workshops en trainingen. Haar visie: "Ik kan me pas ten volste met kinderen verbinden en ze begeleiden, als ik op alle niveaus met mezelf verbonden ben" past precies bij ons gedachtegoed.

Maak kennis met Edith »


Irma SmegenIrma Smegen is taalknap-ambassadeur bij Knapvilla. Irma is auteur, trainer, docent drama, opleidingsdocent educatie en o.a. lid van de kenniskring van het lectoraat Early Childhood. Onderwijs moet volgens Irma een feest zijn voor kinderen, waarbij wordt afgestemd op hun interesses en kwaliteiten. Een grote woordenschat is verbonden met schoolsucces. Ontwikkelen van woordenschat is bij uitstek geschikt om te combineren met drama en spel. Irma is de auteur van Speel je Wijs.

Lees meer over de persoonlijke visie van Irma »Judith Nagtegaal en Martin BergsmaJudith Nagtegaal en Martin Bergsma zijn twee taalambassadeurs, beide werkzaam bij de bibliotheek van de Honderd Talenten in Wijchen. In dit concept wordt uitgegaan van de uitgangspunten van Reggio Emilia en de theorie van Howard Gardner. Voor Martin en Judith is de bibliotheek een plaats om jezelf te ontwikkelen. De bibliotheek in Wijchen is de eerste bibliotheek die het concept van de Honderd Talenten ook gaat toepassen voor volwassenen!

Meer over Judith en Martin »

 


Christa CasuChrista Casu is ambassadeur van de rekenknap ruimte, omdat ze rekenen-wiskunde vanuit de wereld om kinderen heen benadert.

 

Lees de persoonlijke visie van Christa »Sacha GrootenboerSacha Grootenboer is ambassadeur van de natuurknap ruimte. Sacha laat ervaren dat Duurzaam Opgroeien spelen is en leren van alles wat er om je heen gebeurt. Tegelijkertijd ontdek je jouw manier van leren, want schommelend de tafel van 3 leren, is ook een mogelijkheid. Lezen in een boom kan net zo goed als in de klas; misschien zelfs wel beter. Sacha kan leerkrachten en anderen die met kinderen werken, inspireren om de natuur breed op te nemen in hun lesprogramma. Zo ontwikkelde zij de NatuurKNAPkist voor de kinderopvang. (Lees meer over het programma voor kinderopvang, .pdf).

Lees de persoonlijke visie van Sacha »


Annelies RobbenAnnelies Robben is ambassadeur samenknap bij Knapvilla. Annelies was een van de eersten die met het team van de Schatkamer een teamdag organiseerde bij KnapVilla. Dat is nu zeven jaar geleden.

Annelies heeft zoveel passie voor alles in het onderwijs. Zij zoekt niet alleen in Nederland, maar kijkt ook buiten de grenzen naar wat kinderen nodig hebben in deze tijd. Vandaar haar bijdrage aan de vertaling van Fish naar het Nederlands.

Lees de visie van Annelies »


Willeke EssingWilleke Essing is onderwijsadviseur bij Edux onderwijspartners en ambassadeur van de samenknap ruimte.

Lees meer over Willeke »

Renate BuijsRenate Buijs is ambassadeur van de samenknap ruimte. Zij is de oprichtster van Kijkwijs. Haar interesse ligt op het gebied van leren in de breedste zin van het woord: van informatieverwerking naar denkvaardigheden, van de werking van de hersenen naar de didactiek van het leren, van motivatie naar samenwerken en leren leren. En dat alles vanuit de kracht van de leerkracht, enthousiasme en contact. Renate loopt dan ook met plezier het Leven Lang Leren-pad bij Knapvilla.

Lees meer over Renate »


Erno MijlandErno Mijland is ambassadeur van de beweegknap- ruimte. Hij een enthousiast pleitbezorger voor het exploreren van de mogelijkheden van digitale middelen voor het leren. Zijn ambassadeurschap ziet hij als een mooie uitdaging om daarnaast vooral ook na te blijven denken over hoe we kinderen in beweging kunnen houden. Letterlijk en figuurlijk.

Lees meer over Erno »


Lenneke ScherrewitzLenneke Scherrewitz is onze dansambassadeur. In 2010 is Lenneke gestart met Studio Swing. Naast het geven van allerlei dansworkshops, zijn Taaldans en Rekendans nu haar dagelijkse bezigheid.

Er is zoveel behoefte aan leren door beweging.
Kinderen willen wel de hele dag bewegen. En zo ook de pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Die natuurlijke drang tot bewegen omzetten naar leerervaringen, dat kan Lenneke als beste! Kunst inzetten als middel werkt voor iedereen plezierig.

Lenneke groet altijd met dansgroet en buiging. Dat doen wij dan ook voor haar: Welkom Lenneke!

Lees meer over Lenneke in interview uit PIP (.pdf) »

(interview door: Lizzy de Wilde)


Natasja de KroonNatasja de Kroon is ambassadeur kinderopvang bij Knapvilla omdat zij altijd op zoek is naar mogelijkheden om binnen de kinderopvang ruimte te scheppen voor elke intelligentie en alle 'talen' die kinderen spreken.

Lees meer over Natasja »Mirjam KaijerMirjam Kaijer. Wij heten Mirjam van harte welkom als ambassadeur MuziekKnap bij Knapvilla. Op papier kun je niet zingen, maar een welkomstlied zou het beste passen bij Mirjam. Zij weet bij kinderen en volwassenen een snaar te raken. Naast haar muzikale talent schrijft zij ook kinderboeken. "Ik ben een topper", dat is wat zij ieder kind gunt!

Lees meer over Mirjam »

 


Danaë HuijserDanaë Huijser. Wij zijn erg blij dat Danaë Huijser ambassadeur wil zijn bij KnapVilla. Danaë omarmt verschillen. Zij is echt cultuurknap!

Danaë stelt zich voor »

 


Ed van UdenEd van Uden is gecertificeerd mindmap-trainer, maar omschrijft zichzelf het liefst als mindmap-inspirator. Het uitdragen van de kracht van mindmappen is zijn doel en zijn motto onderstreept dat ook: Verrijk jezelf met mindmapping.

Meer over Ed »

 


André VeldhuizenAndré Veldhuizen is onze onderwijsinrichter-ambassadeur, werkzaam bij EromesMarko. André weet dat een passende leer- en werkomgeving een belangrijke voorwaarde is voor een verbetering of een veranderingsproces in een school. Iedere school is uniek en EromesMarko creëert daarom een inrichtingsconcept op maat, een leeromgeving die past in deze tijd. Veel voorbeelden hiervan ziet u bij KnapVilla.

Meer over André »

 


Astrid TimmermansAstrid Timmermans is ambassadeur van Knapvilla omdat zij een innovatieve lesmethode heeft ontwikkeld. Met de nieuwe aanpak stemt zij het onderwijssysteem beter af op de grote diversiteit aan kinderen en talenten. In de leeromgevingen Regenboog Wereldkist (middenbouw) en Spectrumbox (bovenbouw) vertaalt Astrid alle veranderingsaspecten die zij vanuit de Leskracht-visie noodzakelijk acht, naar werkbare uitvoeringsvormen op de werkvloer. Van visie naar daadkracht.

Meer over Astrid »

 


Marcel DerksenMarcel Derksen is ambassadeur 21st Century Skills bij KnapVilla. Howard Gardner zou deze ambassadeurstitel zeker omarmen en wij ook.

Marcel is medeontwikkelaar van een prachtig 21e-eeuws spel voor PO en VO. Alle intelligenties komen hierbij aan bod. Tijdens een arrangement bij KnapVilla is het spel te spelen en te ontdekken dat ieder mens getalenteerd is.

Meer over Marcel »


Bianca BlomBianca Blom is wensenambassadeur bij Knapvilla. Zij heeft onder andere een doe-boek voor jongeren geschreven: 'Hoe leef ik mijn wens'. Bianca houdt van de onbevangen, pure en wijze blik van kinderen en jongeren. En ze houdt van het onderwijs. Bianca gelooft dat het onderwijs een prominente en invloedrijke plek heeft op het gebied van de evolutie van de mens.

Meer over Bianca »

 


Nelly EhrismannNelly Ehrismann is ambassadeur van de Reggio Emilia-pedagogiek, omdat deze benadering kinderen uitdaagt om te zoeken naar wie ze zijn en om zich breed te ontwikkelen met al hun talenten. Ook benut deze methode de natuurlijke drang van kinderen om alles te onderzoeken. De drie pedagogen: andere kinderen, omgeving en volwassenen (professionals) zijn daarbij essentieel.

Als opleidingsdocent was Nelly verbonden aan PABO (Pedagogische Academie Basisonderwijs) Den Bosch, OSO (Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg) Tilburg en PMK (Pedagogisch Management Kinderopvang) Den Bosch.

Meer over Nelly »

 


 Nard Kronenberg en Henk PeppingNard Kronenberg (l) en Henk Pepping (r) van H@nk Producties zijn ambassadeurs bij KnapVilla. Samen hebben zij meer dan 50 jaar onderwijservaring in diverse functies in primair, voortgezet en beroepsonderwijs. Van hieruit hebben Henk en Nard een eigen Keuze en Communicatie Box ontwikkeld van waaruit zij trajecten aanvliegen. Diverse scholen zijn rondom thematisch onderwijs en meervoudige intelligentie begeleid door H@NK Producties.

Meer over Nard en Henk »

 


Gonnie van AlphenCees FrankruijterCees Frankruijter en Gonnie van Alphen, twee professionals van het BCL Instituut zijn ambassadeurs bij KnapVilla.

Deze ambassadeurs verzorgen lezingen en workshops over brein, leren en ontwikkelen, bij KnapVilla of op locatie. Bijzonder inspirerend en spectaculaire effecten! Mede hierdoor ontstaan een gemeenschappelijke taal en referentiekader over ontwikkelen binnen de eigen organisatie.

Meer over Cees en Gonnie »

 


Wilma PaulijWilma Paulij is ambassadeur van verschillende intelligentieruimtes bij KnapVilla.

Wilma promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Vervolgens combineerde ze jarenlang het uitvoeren van fundamenteel en toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek met het geven van onderwijs. Momenteel is zij bètacoördinator en coƶrdinator 8plus, docent biologie, NLT en anw en mentor aan het Augustinianum in Eindhoven. Wilma geeft prachtige lezingen over het nieuwe curriculum, maar ook over natuurwetenschappelijke onderwerpen zoals de werking van het brein.

Meer over Wilma »

 


Davy de RijbelDavy de Rijbel is ambassadeur Wetenschap en Technologie bij KnapVilla. Davy was docent en IT-manager in het primair onderwijs in Antwerpen (België). Gedurende 11 jaar inspireerde en coachte hij zijn mededocenten om technologie in de klaspraktijk als hulpmiddel in te zetten, zodat het zowel voor de docent als de leerling een échte meerwaarde kan betekenen. In 2015 wordt met iMO-LEARN de link gelegd naar bewegend leren. Een speels zitje dat onderwijs de kans biedt om bewegend leren zowel analoog als digitaal flexibel te integreren.

Het i3-team heeft een eenvoudige en duidelijke missie: het onderwijs helpen om op een laagdrempelige wijze de leerlingen van vandaag en morgen te kunnen inspireren. Get moved by learning!

Meer over Davy »

 


Ambassadeurs in het buitenland

Arthur ter AvestArthur ter Avest is onze 'verzamel-ambassadeur'. Hij verzamelt theorieën om te gebruiken in zijn prachtige werk als directeur van een instelling in de jeugdhulpverlening. Met zijn geweldige team krijgt hij kinderen/jeugdigen die als drop-outs te boek staan, via omwegen weer in het reguliere onderwijs. Daarbij is de rijkdom aan verzamelde theorieën voor Arthur een belangrijke bron.

Arthur stelt zich voor »

 


Tatjana HoofsTatjana Hoofs is onze ambassadeur in Londen. Zij is gedragsspecialiste en kindercoach. In Londen heeft zij haar eigen onderneming Studio Koekoek. Met haar diensten wil Tatjana een positieve bijdrage leveren aan het leven van kinderen. Dat doet ze met zoveel passie! Tatjana schrijft ook kinderboeken.

Tatjana stelt zich voor »

 


Veerle van den WyngaertVeerle van den Wyngaert is ambassadeur van de zelfknap ruimte. Haar motto is: vertrekken vanuit waarderen wat er is en een opening maken naar verdere groei en ontwikkeling. Dit past prachtig bij de visie van KnapVilla.
We hebben het prachtige Talentencentrum in Malle (België) al eens mogen bezoeken. Het is een aanrader voor iedere leerkracht met zijn groep kinderen.

Lees meer over Veerle »


Bart van HeckeBart van Hecke is onze ambassadeur in Vlaanderen, België. Als adviseur flankerend onderwijsbeleid bij het provinciebestuur Antwerpen, staat hij mee aan de wieg van het Talentencentrum in het PVM in Malle.

'DE KR8/O/NAUTEN' is het eerste project in het kader van dit nieuwe talentencentrum. Het is een lespakket voor de derde graad van het basisonderwijs. Hiermee kunnen leerkrachten in de klas werken rond talentontwikkeling.
Daarnaast organiseert het PVM meerdaagse Talentklassen. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar blijven een hele schoolweek in het Vormingscentrum. Ze ontdekken daar hun talenten, samen met de educatieve medewerkers en hun eigen leerkrachten. De geslaagde try-outs zijn reeds achter de rug.
Op regelmatige momenten zijn er ook Talenten-netwerkdagen, waarop de partners kennis en ervaring delen. Daarbij is er steeds een stevige input van deskundigen. In de toekomst komt er nog een infotheek.

Bart stelt zich voor »

 


bezoekadres: Nieuweweg 240, 6603 BV Wijchen
telefoon: 073 8509009
e-mail: knapvilla@home.nl, internet: www.knapvilla.nl
Website: A Vida Boa