Meervoudige Intelligenties

De grondlegger van de Meervoudige Intelligenties (MI) is Howard Gardner. Het uitgangspunt is dat iedereen talenten heeft die niet te vatten zijn in de simpele constatering dat hij 'meer of minder intelligent' is.

Gardner omschrijft intelligentie als de bekwaamheid een probleem op te lossen of een resultaat aan te passen. Hij spreekt van meervoudige intelligenties omdat hij vindt dat er meerdere manieren zijn om intelligent te zijn.

De een is verbaal heel sterk en leert gemakkelijk door gebruik te maken van taal. De ander ziet snel verbanden of logische gevolgen. Een derde blinkt uit in ruimtelijk inzicht of maakt gebruik van klanken en ritmes.

Gardner onderscheidt in zijn basiswerk: Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences (1983) zeven intelligenties. Later (1995) heeft hij een achtste, de natuurgerichte intelligentie, toegevoegd. De negende, de existentiële intelligentie, is recent omschreven en wordt heel vaak nog niet genoemd.

De meervoudige intelligenties die Gardner onderscheidt, zijn:
(klik op een knop om meer te lezen over betreffende intelligentie)

Relevantie voor de onderwijspraktijk

Het inzetten van meervoudige intelligenties doet beter recht aan verschillen tussen leerlingen. Maar dat is niet de enige reden waarom deze aanpak een plaats verdient in het onderwijs. Lees meer >>
bezoekadres: Nieuweweg 240, 6603 BV Wijchen
telefoon: 073 8509009
e-mail: knapvilla@home.nl, internet: www.knapvilla.nl
Website: A Vida Boa